Náš strojový park - brúsky

obrábacie centrá | cnc sústruhy | píly

brúska otvorov
BDA 80
univerzálna brúska
BU 28
   
nástrojárska brúska
BN 102
brúska na plocho
BPH 16
   
brúska na plocho
BRH 40B
cnc brúska na gulato
EJ 29
brúska na plocho BRH 40B cnc brúska na gulato  EJ 29
   

charakteristika pracovného cyklu - uzatvorený automatický pracovný cyklus:
hrubovanie, dokončovacie brúsenie, vyiskrovanie, orovnanie brúsiaceho kotúča hydraulickým priamočiarym orovnávačom, automatická kompenzácia úbytku brúsiaceho kotúča, vrátenie vretena do východiskovej a nastavenie stola do nakladacej polohy

rozmery

upínacia plocha stola (pracovná plocha)
maximálna dĺžka brúsenia
najväčšia šírka brúsenia bez výbehu brúsneho kotúča
max. vzdialenosť osi vretena od upínacej plochy stola
min. priemer brúsiaceho kotúča
max. šírka zložených brúsiacich kotúčov
upínací kužeľ brúsiaceho vretena
priemer brúsiaceho vretena
rozmery brúsiaceho kotúča
(priemer x šírka x otvor)
400 x 1000 mm
1000 mm
510 - 550 mm
675 mm
260 mm
200 mm
1 : 5
80 mm
350 x 40 - 80 x 127 mm
   
funkčné vlastnosti  
rýchlosť stola plynule regulovateľná
max. dráha posuvu stola (ručný pohon)
max. dráha posuvu stola (strojný pohon)
automatický priečny posuv plynulý
automatický priečny posuv prerušovaný
priečny rýchoposuv
priečny posuv ručný (1 dielok = 0,05 mm)
max. dráha priečneho posuvu
automatický zvislý prísuv
zvislý rýchloposuv
zvislý posuv ručný (1 dielok = 0,002 mm)
max. dráha zvislého posuvu
otáčky brúsiaceho vretena
výkon motora brúsiaceho vretena
výkon motorov hydraulického agregátu
výkon motora zvislého rýchloposuvu
výkon motora chladiaceho agregátu
celkový príkon stroja
max. zaťaženie stola vrátane upínača
1 až 30 m/min.
1200 mm
1150 mm
0,2 až 3 m/min.
1 až 30 mm
3 m/min.
5 mm/ot.
470 mm
0,0025-0,05 mm
0,5 m/min.
0,25 mm/ot.
580 mm
1850 min.-1
7,5 kW
2,2 + 0,75 + 0,18 kW
1,1 kW
0,12 kW
max. 15,7 kVA
5000 N